CHÍNH SÁCH BẢO MẬT CỦA M4H

Cám ơn quý khách đã truy cập vào made4home.com.vn Chúng tôi tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của bạn. Quý khách hàng vui lòng đọc chính sách bảo mật để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập.

1.Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website bao gồm: họ tên, email, điện thoại, địa chỉ  khách hàng trong mục liên hệ.

Đây là các thông tin mà chúng tôi cần thành viên cung cấp bắt buộc khi gửi thông tin nhờ tư vấn hay muốn mua sản phẩm và để chúng tôi liên hệ xác nhận lại với khách hàng trên website. Nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng.

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới thông tin mà mình cung cấp và hộp thư điện tử của mình.

Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho website chúng tôi về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2.Phạm vi sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

+ Liên hệ xác nhận đơn hàng và giao hàng cho thành viên khi nhận được yêu cầu đặt hàng từ thành viên / khách hàng.

+ Cung cấp thông tin về sản phẩm đến khách hàng nếu có yêu cầu từ khách hàng.

+ Gửi email tiếp thi, khuyến mãi về hàng hóa chúng tôi bán.

+ Gửi các thông báo, tin tức mới nhất về các hoạt động trên website.

+ Liên lạc và giải quyết với người dùng trong những trường hợp đặc biệt.

+ Không sử dụng thông tin cá nhân của người dùng ngoài mục đích xác nhận, liên hệ và cung cấp thông tin có liên quan đến giao dịch mua hàng.

Khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp, bao gồm:

+ Viện kiểm soát, tòa án.

+ Cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng.

3.Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi khách hàng gửi yêu cầu hủy tài khoản tới ban quản trị.

Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên hệ thống máy chủ của chúng tôi

4.Không Chia Sẻ Thông Tin Cá Nhân Khách Hàng

Chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ một số hoạt động cần thiết dưới đây:

• Các đối tác là bên cung cấp dịch vụ cho chúng tôi liên quan đến thực hiện đơn hàng và chỉ giới hạn trong phạm vi thông tin cần thiết cũng như áp dụng các quy định đảm bảo an ninh, bảo mật các thông tin cá nhân.

• Yêu cầu pháp lý: Chúng tôi có thể tiết lộ các thông tin cá nhân nếu điều đó do luật pháp yêu cầu và việc tiết lộ như vậy là cần thiết một cách hợp lý để tuân thủ các quy trình pháp lý.

5. An Toàn Dữ Liệu

Chúng tôi luôn nỗ lực để giữ an toàn thông tin cá nhân của khách hàng, chúng tôi đã và đang thực hiện nhiều biện pháp an toàn, bao gồm:

  • Bảo đảm an toàn trong môi trường vận hành: chúng tôi lưu trữ không tin cá nhân khách hàng trong môi trường vận hành an toàn và chỉ có nhân viên, đại diện và nhà cung cấp dịch vụ có thể truy cập trên cơ sở cần phải biết. Chúng tôi tuân theo các tiêu chuẩn ngành, pháp luật trong việc bảo mật thông tin cá nhân khách hàng.
  • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng để điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.
  • Các thông tin thanh toán: được bảo mật theo tiêu chuẩn ngành.

6.Quyền Của Khách Hàng Đối Với Thông Tin Cá Nhân:

Khách hàng có quyền cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi và có thể thay đổi quyết định đó vào bất cứ lúc nào.

Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu chúng tôi thực hiện việc này